Regler for voc i Danmark for 240 -740 -940 og 850

Volvo 850 GLT


Teknisk reglement    


 


Volvo Original 850 GLT - Rally


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Utgåva 2011


 


Volvo Original Rally 850 GLT gäller från och med 01.01.2011 och tills vidare. I detta reglemente behandlas sedanmodellerna ur 850 serien.


 


 


Allmänt (Generalklausul)


Generalklausul för Volvo Original Classic gäller i tillämpliga delar även för Volvo Original 850. 


Med uttrycket Volvo avses alltid Volvo Personvagnar.


 


VOC Danmark generel reglement er altid gældende.


 


Allt som inte enligt följande bestämmelser anges som tillåtet, skall vara original och obearbetet. Det som inte uttryckligen er tillåtat i disse reglementer är at betrakta som forbjudet.


 


Detta reglemente kan revideras när som helst under tävlingssäsongen. Eventuella ändringar/revideringar anslås på VOC.dks hemsida. Det åligger den tävlande att hålla sig uppdaterad på eventuella revideringar/ändringar under hela säsongen.


 


0.1. Tillåtna bilar


Volvo 850 modell-4 dörrar sedan enligt Basreglemente Volvo Original, Allmänt/generalklausul.


 


Endast vänsterstyrda karosser. Tillåtna modifieringar enligt detta reglemente. Texten i detta reglemente gäller således endast 850 modellen.


 


Motorbyte får göras oavsett vad som står i bilens ursprungliga registreringshandlingar. Bilarna får vara utrustade med skyddsplåtar för motor, tank mm enligt VOC Basreglemente.


 


1. Stomme


Enligt VO Classic


 


1.3.1 Övrigt


 


1.3.1. Underredsmassa mm


Enligt VO Classic


 


1.3.3. Taklucka


Bil som från början varit utrustad med taklucka får användas. Eftermonterad taklucka eller taklucka i glas får ej användas. Taklucka får demonteras och läggas igen med plåt. Arbetet ska vara fackmässigt utfört. Original taklucka skall vara stängd under träning och tävling.


 


1.3.4. Domkraftfästen


Enligt VO Classic


 


1.3.5. Grusprut-skydd


Det är tillåtet att montera grussprutskydd av rallytyp på underredet. Grussprutskydd skall vara demonterbart för att kontroll av underredet ska kunna genomföras. Se även 6.7. Areodynamiska anordningar.


 


 1. Hjulsystem

  Fælge er fri op til 7” i bredden og 16” i diameter

   

  1. Däck

   Dæk ifølge VOC Danmark generel reglement

    

   2.1.2. Reservhjul

   Reservhjul får flyttas och placeras liggande i bagagerummet alternativt tas ur bilen under tävling. Fäste för reservhjul och verktyg får bultas eller svetsas i bagagerum. Reservhjul, verktyg mm, som förvaras i bagagerum under tävling skall vara väl fastsatta. Det är tillåtet att spänna fast reservhjul med spännband med tillräcklig hållfasthet. Det är under tävling tillåtet att medföra max 2 reservhjul i tävlingsbilen.

    

  2. Fjädring

   Fram: Fjäderbensrör fritt. Övre fjäderbenslagring skall vara original.

   Det är tillåtet att ändra bulthål etc för övre fjäderbenslagring för att erhålla ökad negativ camber.

   Spindel och nav skall vara original till respektive modell. Det er tilladt at anvende originale nav med enten 4 eller 5 bolte. Ingen begränsning av cambervinkel. 

   Det är tillåtet att ändra nedra bulthållar på fjäderbensröret för att erhålla mer negativ camber.

    

   Framfjäder: Standard Volvo fjäder eller Specialfjäder 850 VOC. Specialfjäder 850 VOC – detaljnummer LE 838 - har tagits fram och utvecklats i samarbete med Sellholm TuningAB www.sellholm.se  tel, + 46(0) 221 173 27 som också lagerför och säljer fjädern som är VOC-märkt.

   Bak: Spindel och nav skall vara original till respektive modell. Det er tilladt at anvende originale nav med enten 4 eller 5 bolte.

   Ingen begränsning av cambervinkel.  Uoriginale justérskiver må anvendes til justering af baghjulets vinkler.

   Bakfjäder: Standard Volvo fjäder eller Specialfjäder 850 VOC. Specialfjäder 850 – detaljnummer  LE 839 - har tagits fram och utvecklats i samarbete med Sellholm Tuning AB, som också lagerför och säljer fjädern som är VOC-märkt. Specialfjäder skall monteras i nedra fäste med skålen från Volvo 940 – nummer 1329879.

   Det är tillåtet att lägga valfritt mellanlägg mellan fjäder och fjädersäte.

   Dämpgummi får demonteras

    

   2.2.1 Övrigt

    

   2.2.2 Fångband

   Enligt VO Classic

    

   2.2.2 Bussningar

   Bussningar till övre momentstag får bytas till annat material (motorupphängning).

   Bussningar till nedre momentstag får bytas till annat material (motorupphängning).

   Bussningar till spakställ får bytas till annat material.

   Bussningar till vx-wire på vxlådan får bytas till annat material.

   Bussningar till hållare för vx-wire på vxlådan får bytas till annat material.

    

   2.3. Stötdämpare

   Stötdämpare av standardtyp. Original infästningspunkter skall användas.

   Der kan anvendes standard Volvo støddæmper eller specialstøddæmper fremstillet hos Sellholm Tuning AB www.sellholm.se+46(0)221 173 27 Stötdämparna får inte vara justerbara.

   Stötdämpare får inte vara försedda med yttre gasbehållare.

    

   2.5. Fjädertallrik

   Original övre fjädertallrik i plåt med gummilagring får ersättas med fjädertallrik i aluminium.

    

   3.0 Drivsystem

    

   3.1 Motor

   Endast B 5254 S med LH 3.2 får användas.

   Oljekyl får monteras. Oljekylare behöver inte vara standard men ska ha samma storlek som Oljekyl enligt VO Classic.Om luftkyld oljekyl monteras skall denna monteras framför vattenkyl och skall då monteras med slangar som har pressade nipplar. Kylet skall täckas med nät. Skvalpskott får monteras mellan motor och oljesump och i oljesump. Original oljekyl monterad på oljesump får användas och utbyte till dieselns oljekyl är tillåten.

   Original skvalplåt i sump får modifieras.

   Olje- och bränslefilter fritt. Montering på originalplats.

    

   3.1.1 Renovering , balansering

   Motor får renoveras men ej trimmas. Vid renovering gäller de värden som finns i Volvos Serviceinformation. Endast Volvos Original Reservdelar får användas vid renovering. Balansering enligt VOC Classic.

    

   3.1.2 Krumtapudluftning

   Det er tilladt at montere ekstra udluftning til krumtap og ventildæksel.

    

   3.1.4 Avgasrening

   Kanister får demonteras.

    

   3.1.6 Cylinderlock

   Endast följande bearbetning tillåten:

   Cylinderlock får planas enligt mått i Volvos Serviceinformation.

   Ventilsätesring får fritt fräsas.

   Sot i kanaler och förbränningsrum får borttagas med blästring enligt VOC Classic.

    

   3.1.11 Luftfilter, luftfilterelement, spjällhus

   Det är tillåtet att ta bort insats med luftblandingsspjäll från luftfilterhus. Denna får ersättas med stos med samma inloppsdiameter och vinkling. Det är tillåtet att ta hål diameter 120 mm i framsida på nederdel i luftfilterhus för att montera stos för slang insugningsluft. Detta för att kunna ge en enkel, rak montering av insugsslang utan att göra ingrepp i karossplåt. Luftfilter fritt. Montering på originalplats

    

   3.1.12  Motorkuddar

   Enligt VO Classic

    

   3.2.2 Styrenheter

   Styrenheter för bränsle och tändning skall vara original till motorutförandet men mjukvara får anpassas.

    

   3.2.3 Bränsletank Enligt VO Classic. 

    

   3.3 Kylsystem

   Enligt VO Classic.

    

   3.4. Avgassystem/katalysator.

   Original utblåsgrenrör skall bibehållas. Avgassystem i övrigt fritt med katalysator och Katalysatorplacering. Värmeskydd skall monteras mellan katalysator och kaross.

    

   3.5 Batteri/Elförsörjning

   Alla elkablage, kontaktdon och kontakter som ej används får borttagas.

   För samtliga modeller gäller att kablage till funktioner i bilens bakdel får ersättas med egentillverkat kablage som får dras i bilens mitt i ett skyddande plaströr.

    

   3.5.1 Batteri

   Batteri av standardtyp, Minimivikt 11 kg. Torrbatteri får ej användas. Placering på originalplats i motorrum eller i bagagerum på höger rambalk.

    

   3.5.2 Generator/startmotor

   Enligt VO Classic

    

   3.6. Huvudströmbrytare

   Huvudströmbrytare  er valgfrit enligt DASU’s Reglement.

    

   3.7.1. Växellåda

   M56H med slutväxel 4.45:1 får användas

   Art nr 1208 780

   Art nr 1208 815

   Art nr 1208 863 (500 3993)

   Art nr 1208 874

   Art nr 1208 918 (811 1129)

   Art nr 1208 933 (500 3988)

    

   3.7.2. Koppling

   Original eller Volvo sætnr. 9176268

    

   3.7.2. Svänghjul

   Enligt VOC Classic. Minimivikt 7.5 kg

    

   3.7.3. Drivaxlar

   Endast drivaxlar till 850 får användas

    

   3.8. Övrigt

   3.8.2. Krängningshämmare

   Krängningshämmare får demonteras.

    


 1. Bromssystem

   

  1. Färdbroms

   Enligt Volvo Original Classic. ABS broms får ej användas utan skall monteras bort och ersättas med en justerbar bromsventil som sitter så man inte kommer åt denna under körning.

   Bromsbelägg fritt.

   Bromsskiva 16” med art nr. 31262095 fram med hållare art nr. 8602456 får monteras

    

  2. Handbroms

   Enligt VO Classic

    

 2. Styrsystem

   

  5.2 Övrigt

  Ratt och rattnav fritt. Distans får monteras mellan ratt och rattnav. 

   


  1. Utvändigt

   Det är tillåtet att montera kåpa över luftintag till värmare, framför vindrutan, för att förhindra snöingång (rekommenderas på isbana)

    

  2. Stötfångare

   Enligt VO Classic

    

  3. Kupéutrymme

   Bilens inredning får demonteras. Innertak får demonteras.

   Instrumentbrädan får ej demonteras utan skall behållas i ursprungsskick.

   Instrumentbrädan får ej ytbehandlas genom exempelvis flockning eller målning.

   Handskfackslucka får demonteras. Öppningen ska i så fall täckas med plåt.

   Mittkonsol från instrumentbräda till mitt-tunnel ska finnas kvar i ursprungsskick.

   Hatthyllans klädsel skall ersättas med heltäckande plåt.

   Ryggstöd i baksätet skall ersättas med heltäckande plåt.

    


  1. Dörrar

   Dörrar skall behållas i ursprungsskick avseende lås, panel och hissmekanism.Panel får modifieras för att sidosträva i bur skall få plats. Sidokrockrör och ordinarie dörrlås skall finnas och får ej demonteras.

   Observera att sidokrockrör kan saknas i en del årsmodeller inkl reservdelsdörrar.

    

  2. Huvar

   Enligt VO Classic.

    

  3. Skärmar

   Enligt VO Classic

    


  1. Aerodynamiska anordningar

   Vinge får monteras på bakluckan under förutsättning att den är ett Volvo 850 standardtillbehör och att monteringsanvisningarna har följts.

   Det er tilladt at anvende 850’erens Gruppe-A homologerede bagspoiler.

   Frontspoiler får förstärkas eller demonteras. Infästningar för frontspoiler får förstärkas. Original innerskärmar samt snöskydd vid luftintag bakom motorhuv rekommenderas för bästa areodynamik.

    

  2. Rutor

   Enligt VO Classic. Skyddsfilm enligt FIA får monteras på sidorutor.

    

    

  3. Tävlingsstolar.

   Ifølge DASU reglement 253.

    

  4. Skyddsbur

   Ifølge DASU reglement 253.

    

  5. Säkerhetsbälten.

   Ifølge DASU reglement 253.

    

   6.12 Övrigt

    


   1. Skyddsplåtar

    Skyddsplåt får monteras. Fabrikat, form, materiale och infästningar fritt.  Skyddsplåt eller främre skydd for bränsletank rekommenderas.

     

   2. Stänkskydd Enligt VO Classic.

     

   3. Dragkrok Enligt VO Classic.

     

     


  1. Kommunikation

    

  2. Vindrutetorkare/Vindrutespolning

   Enligt VO Classic

    


  1. Backspegel

   Enligt VO Classic

    

  2. Stopplyktor Enligt VO Classic.

    

  3. Strålkastare

   Enligt VO Classic

    

  4. Signalhorn

   Enligt VO Classic

    

   8.1. Reglage/Instrument

   Enligt VO Classic

    


 1. Övriga anordningar.

   

  1. Bogserögla

   Enligt VO Classic. Och DASUs reglement.

    

  2. Brandsläckare Enligt DASUs reglement.

    

  3. Minimivikter Enligt VO Classic.

    

  4. Övrigt

    


Volvo 240 /740 /940

www.vocmekonomenrally.com.teknisktreglementeSkæremønster for VOC til regn

| Svar

Nyeste kommentarer

16.10 | 13:25

Lidt nye foto fra 2021